Công bố chi tiết các lô đất thuộc phần diện tích đất 4,39 ha ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm

Các lô sai với quy hoạch tổng thể được bỏ ra
UBND TP.HCM vừa Công bố Quyết định số 3444/QDD-UBND về việc duyệt Bản đồ xác định ranh giới phần diện tích đất 4,39 ha thuộc một phần Khu phố 1, Phường Bình An, Quận 2.


UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị Thủ Thiêm, UBND Quận 2, UBND phường Bình An thực hiện thủ tục cắm mốc ranh giới phần diện tích 4,39ha trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố (ngày 13/8/2019).
Bản đồ vị trí ranh giới - Thủ Thiêm, Quận 2
Được biết, nguyên tắc xác định ranh khu đất diện tích 4,39ha được UBND Thành phố căn cứ theo các bản đồ nêu theo kết luận của Thanh tra Chính phủ theo hướng mở rộng trọn ô, trọn thửa đất nhằm đảm bảo diện tích tổng cộng ít nhất đạt được 4,3ha và phù hợp các điều kiện hiện trạng tại thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lần đầu tiên.

Các lô sai với quy hoạch tổng thể được bỏ ra

Như vậy so với các bản đồ quy hoạch hiện hành, các lô đất 4-20 và 4-21 tại Khu dân cư phía Bắc trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm là phần đất nằm ngoài ranh quy hoạch.

0 nhận xét:

Swan Park City - Nhơn Trạch - Đồng Nai